Tänka sig , yrvädret CD's Sweet girl of Oona " Rusa " endast 1 år visade fina egenskaper och
premierades med ett 2;a pris på SKF's jubileumsprov.

Hon blev även bästa unghund utsedd av domaren Angelica H.


CD's Sweet girl of OOna " Rusa "
Född 2015 09 07.